Eduardo “Eddie” Manalo

Eduardo “Eddie” Manalo

03/10/1944 - 05/07/2018

FUNERAL DETAILS

St Francis Xavier Catholic Church (Frankston), 60 Davey Street Frankston

Monday, 16 July, 2018 at 01:30 pm

Share funeral details

SEE FULL ETRIBUTE