Michal Janczuk

Michal Janczuk

06/01/1922 - 14/01/2018

FUNERAL DETAILS

Federation Chapel, Lilydale Memorial Park, 126-128 Victoria Road Lilydale

Wednesday, 24 January, 2018 at 01:15 pm

Share funeral details

SEE FULL ETRIBUTE

Condolence Messages

Leave a message

Dla ca?ej rodziny Janczuk, sk?adamy kondolencje i wyrazy mi?o?ci chrze?cija?skiej po odej?ciu na tymczasowy spoczynek waszego m??a, ojca, dziadka i Brata w Chrystusie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umieraj?, tak te? w Chrystusie wszyscy zostan? o?ywieni. 1 Kor. 15:22